X là một tripeptit được tạo thành từ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là một tripeptit đ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là một tripeptit được tạo thành từ 1 aminoaxit no, mạch hở có 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X cần 2,025 mol O2 thu đươc sản phẩm gồm CO2, H2O, N2. Vậy công thức của amino axit tạo nên X là A. H2NCH2COOH B. H2NC3H6COOH C. H2N-COOH D. H2NC2H4COOH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi X thành C2H3ON (0,9), CH2 (x) và H2O (0,3) nO2 = 0,9.2,25 + 1,5x = 2,025 —> x = 0 —> Tripeptit là (Gly)3 và X là Gly.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP