Cho hỗn hợp K2CO3 và NaHCO3 tỉ lệ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp K2CO3 và...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp K2CO3 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào bình dung dịch Ba(HCO3)2 thu được kết tủa X và dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch HCl 0,5M vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì hết 560 ml. Biết toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng kết tủa X là: A. 3,94 gam. B. 7,88 gam. C. 11,28 gam. D. 9,85 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nK2CO3 = nNaHCO3 = u và nBa(HCO3)2 = v Khi không còn khí thoát ra thì: nH+ = 2u + u + 2v = 0,28 nOH- = u + 2v = 0,2 —> u = 0,04 và v = 0,08 —> nBaCO3 = 0,04 mBaCO3 = 7,88

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP