Oxi hóa m gam X gồm CH3CHO C2H3CHO...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Oxi hóa m gam X gồm ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Oxi hóa m gam X gồm CH3CHO, C2H3CHO, C2H5CHO bằng oxi có xúc tác sản phẩm thu được sau phản ứng gồm 3 axit có khối lượng (m + 3,2 gam). Cho m gam X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thì thu được x gam kết tủa. Giá trị của x là: A. 10,8 gam B. 21,6 gam C. 32,4 gam D. 43,2 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + O —> Axit —> nX = nO = 3,2/16 = 0,2 —> nAg = 2nX = 0,4 —> mAg = 43,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP