Thủy phân hoàn toàn 1 mol este X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân hoàn toàn 1 mol este X cần dùng 3 mol KOH. Hỗn hợp sản phẩm thu được gồm glixerol, muối của axit oleic và axit panmitic. Tổng số đồng phân của X là: A. 18 B. 3 C. 2 D. 6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
TH1: X tạo bởi 2 gốc oleat và 1 gốc panmitat —> X có 2 đồng phân (Gốc panmitat nằm giữa và nằm ngoài). TH2: X tạo bởi 1 gốc oleat và 2 gốc panmitat, tương tự như trên, X cũng có 2 đồng phân.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP