Hỗn hợp X gồm axit đơn chức A...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm axit đ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm axit đơn chức A, ancol đơn chức B và este E điều chế từ A và B. Đốt cháy 9,6 gam hỗn hợp X thu được 8,64 gam H2O và 8,96 lít khí CO2 (đktc). Biết trong X thì B chiếm 50% theo sốmol. Số mol ancol B trong 9,6 gam hỗn hợp là: A. 0,06 B. 0,075 C. 0,08 D. 0,09

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = 0,4 và nH2O = 0,48 nH2O > nCO2 nên ancol no. nO(X) = (mX – mC – mH)/16 = 0,24 A và E có công thức chung: CnH2n+2-2kO2 (a mol) B là CmH2m+2O (a mol) nO = 2a + a = 0,24 —> a = 0,08

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP