Khử hoàn toàn 6 4 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khử hoàn toàn 6,4 ga...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khử hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 bằng H2 thấy tạo ra 1,8 gam nước. Khối lượng kim loại thu được là A. 4,5 gam. B. 4,8 gam. C. 4,9 gam. D. 5,2 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nO = nH2O = 0,1 m kim loại = m oxit – mO = 4,8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP