Cho 0 2 mol axit cacboxylic đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,2 mol axit cac...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,2 mol axit cacboxylic đơn chức X vào 200 ml dung dịch NaOH 0,8M, thu được dung dịch có chứa 15,52 gam chất tan. Công thức của axit cacboxylic X là: A. CH3COOH B. C2H5COOH C. C2H3COOH D. HCOOH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 0,16 —> Chất tan gồm RCOONa (0,16) và RCOOH dư (0,04) m chất tan = 0,16(R + 67) + 0,04(R + 45) = 15,52 —> R = 15: -CH3 X là CH3COOH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP