Cho α-aminoaxit X tác dụng với ancol đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho α-aminoaxit X tá...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho α-aminoaxit X tác dụng với ancol đơn chức Y trong HCl khan thu được chất hữu cơ Z có công thức phân tử là C5H12O2NCl. Cho Z tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 2M, đun nóng thu được 16,95 gam muối. Công thức của X là: A. H2N-CH2-CH2-COOH. B. CH3-CH(NH2)-COOH. C. CH3-CH2-CH(NH2)-COOH. D. H2N-CH2-COOH.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X là NH2-R-COOH C5H12O2NCl + 2NaOH —> NH2-R-COONa + NaCl + Ancol + H2O nNaOH = 0,2 —> nNH2-R-COONa = nNaCl = 0,1 m muối = 0,1(R + 83) + 0,1.58,5 = 16,95 —> R = 28 X là CH3-CH(NH2)-COOH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP