Hiđro hóa hoàn toàn anđehit X xt Ni...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hiđro hóa hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hiđro hóa hoàn toàn anđehit X (xt Ni, t°) thu được ancol Y. Mặt khác, oxi hóa X thu được axit cacboxylic Z. Thực hiện phản ứng este hóa giữa Y và Z (xt H2SO4 đặc) thu được este M có công thức phân tử là C6H10O2. Công thức của X là: A. CH2=CH-CH=O. B. O=CH-CH2-CH=O. C. CH3-CH2-CH=O. D. CH2=CH-CH2-CH=O.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + H2 —> Y X + O2 —> Z Y + Z —> C6H10O2 (M) —> X là anđehit đơn chức, có 3C. Do M có 1 nối đôi C=C nên X cũng có 1 nối đôi C=C X là CH2=CH-CHO

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP