Cho các vật liệu polime sau: 1 nhựa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các vật liệu pol...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các vật liệu polime sau: (1) nhựa bakelit, (2) nilon-6,6, (3) cao su lưu hóa, (4) tơ visco, (5) polietilen, (6) nhựa PVC. Số vật liệu có thành phần chính là các polime tổng hợp là: A. 4 B. 6 C. 3 D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Các vật liệu có thành phần chính là các polime tổng hợp là: (1)(2)(3)(5)(6) Tơ visco là vật liệu có thành phần là polime bán tổng hợp (nhân tạo) được tạo ra từ xenlulozơ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP