Cho chất hữu cơ X có công thức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho chất hữu cơ X có...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là A. 85. B. 68. C. 45. D. 46.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
C2H8O3N2 + NaOH —> Chất hữu cơ đơn chức Y + Các chất vô cơ. —> X là C2H5NH3NO3 hoặc (CH3)2NH2NO3 —> Y là C2H5NH2 hoặc (CH3)2NH —> MY = 45

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP