Cho sơ đồ phản ứng sau: Hãy cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho sơ đồ phản ứng s...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho sơ đồ phản ứng sau: Hãy cho biết: khi cho X1 và X4 với khối lượng bằng nhau tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, chất nào tạo ra lượng Ag nhiều hơn ? A. bằng nhau. B. X1. C. X4. D. không xác định được.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X3 là CH2=CH-CH=CH2 —> X2 là HOCH2-CH2-CH2-CH2OH và X1 là OHC-CH2-CH2-CHO X5 là C2H5OH —> X4 là CH3CHO Khi lấy X1 và X4 với khối lượng bằng nhau là a gam thì: nAg từ X1 = 4a/86 nAg từ X4 = 2a/44 —> nAg từ X1 > nAg từ X4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP