Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm một kim loại hóa trị 1 và oxit kim loại hóa trị 2 vào nước dư. Sau khi phản ứng xong được 500 ml dung dịch X chỉ chứa một chất tan duy nhất và 4,48 lít khí H2. Tính CM của dung dịch X: A. 0,2M B. 0,4 M C. 0,3M D. 0,25 M

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Do chỉ chu được 1 chất tan duy nhất nên các phản ứng xảy ra là: 2A + 2H2O —> 2AOH + H2 0,4……………………0,4…..0,2 2AOH + RO —> A2RO2 + H2O 0,4……………………0,2 X chứa A2RO2 (0,2) —> CM = 0,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP