Hòa tan hoàn toàn 2 44 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 2,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam hỗn hợp bột X gồm FexOy và Cu bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư). Sau phản ứng thu được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch chứa 6,6 gam hỗn hợp muối sunfat. Phần trăm về khối lượng của FexOy trong X là: A. 79,34%. B. 73,77%. C. 26,23%. D. 13,11%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi X thành Fe (a), Cu (b) và O (c) mX = 56a + 64b + 16c = 2,44 Bảo toàn electron: 3a + 2b = 2c + 0,0225.2 m muối = 400a/2 + 160b = 6,6 —> a = 0,025; b = 0,01; c = 0,025 mFexOy = mFe + mO = 1,8 —> %FexOy = 73,77%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP