Hỗn hợp X gồm hai anken có tỉ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm hai an...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm hai anken có tỉ khối so với H2 bằng 16,625. Lấy hỗn hợp Y chứa 26,6 gam X và 2 gam H2. Cho Y vào bình kín có dung tích V lít (ở đktc) có chứa Ni xúc tác. Nung bình một thời gian sau đó đưa về 0 °C thấy áp suất trong bình bằng 7/9 at. Biết hiệu suất phản ứng hiđro hoá của các anken bằng nhau và thể tích của bình không đổi. Hiệu suất phản ứng hiđro hoá là A. 40%. B. 50%. C. 75%. D. 77,77%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
MX = 33,25 —> nX = 0,8 nH2 = 1 —> nY = 1,8 Sau phản ứng thu được hỗn hợp Y’ —> nY/nY’ = 1/(7/9) —> nY’ = 1,4 —> nH2 phản ứng = nY – nY’ = 0,4 H = nX phản ứng / nX ban đầu = 0,4/0,8 = 50%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP