X là đipeptit Ala-Glu Y là tripeptit Ala-Ala-Gly...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là đipeptit Ala-Gl...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là đipeptit Ala-Glu, Y là tripeptit Ala-Ala-Gly. Đun nóng m (gam) hỗn hợp chứa X và Y có tỉ lệ số mol của X và Y tương ứng là 1:2 với dung dịch NaOH vừa đủ. Phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch T. Cô cạn cẩn thận dung dịch T thu được 56,4 gam chất rắn khan. Giá trị của m là: A. 45,6 B. 40,27. C. 39,12. D. 38,68.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAla-Glu = x và nAla-Ala-Gly = 2x —> T chứa AlaNa (5x), GlyNa (2x) và GluNa2 (x) m rắn = 111.5x + 97.2x + 191x = 56,4 —> x = 0,06 —> m = 39,12

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP