Hợp chất hữu cơ X có công thức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hợp chất hữu cơ X có...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C6H10O2, cho 9,12 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch Y, cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 đun nóng thu được 34,56 gam Ag. Số đồng phân cấu tạo của X là: A. 4. B. 5 C. 2. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = 0,08 và nAg = 0,32 —> nAg = 4nX —> Xà phòng hóa X tạo 2 sản phẩm đều tráng gương. Cấu tạo của X là: HCOO-CH=CH-CH2-CH2-CH3 HCOO-CH=C(CH3)-CH2-CH3 HCOO-CH=CH-CH(CH3)2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP