Cho 7 8 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 7,8 gam hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 7,8 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức, bậc I qua CuO dư, nung nóng (phản ứng hoàn toàn) sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn giảm 3,2 gam. Cho hỗn hợp sản phẩm tác dụng với AgNO3 dư trong NH3, đun nóng thu được m gam Ag. Giá trị của m là: A. 64,8 B. 43,2 C. 21,6 D. 86,4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mO = m giảm = 3,2 gam —> nX = nO = 0,2 —> MX = 39 —> Ancol chứa CH3OH —> Anđehit chứa HCHO và RCHO —> 0,2.2 < nAg < 0,2.4 hay 43,2 < mAg < 86,4 —> mAg = 64,8.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP