Hòa tan 6 76 gam một loại oleum...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 6,76 gam một...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 6,76 gam một loại oleum vào nước thành 200 ml dung dịch H2SO4. Lấy 100 ml dung dịch H2SO4 ở trên trung hòa vừa hết 160 ml dung dịch NaOH 0,5M. Mặc khác người ta lấy m gam oleum trên pha vào 100 ml dung dịch H2SO4 40% (d=1,3g/ml) thì ta thu được oleum mới có hàm lượng SO3 là 10%. Giá trị của m gần nhất với: A. 570 B. 560 C. 590 D. 580

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 0,08 —> nH2SO4 = 0,04 —> Trong 200 ml có nH2SO4 = 0,08 H2SO4.nSO3 + nH2O —> (n + 1)H2SO4 0,08/(n + 1)……………………….0,08 —> M oleum = 80n + 98 = 6,76(n + 1)/0,08 —> n = 3 mddH2SO4 = 130 gam gồm có H2SO4 (26/49 mol) và H2O (13/3 mol) Để tạo oleum mới thì cần phản ứng hết với H2O: H2SO4.3SO3 + 3H2O —> 4H2SO4 13/9………………13/3…………52/9 Sau đó cần thêm tiếp nH2SO4.3SO3 = u mol nH2SO4 tổng = u + 52/9 + 26/49 = u + 6,3084 nSO3 = 3u —> %SO3 = 3u.80/(3u.80 + 98(u + 6,3084)) = 10% —> u = 0,3 —> nH2SO4.3SO3 tổng = u + 13/9 = 1,7443 —> mH2SO4.3SO3 = 589,56 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP