Cho 27 3 gam hỗn hợp A gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 27,3 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 27,3 gam hỗn hợp A gồm hai este no, đơn chức tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được 30,8 gam hỗn hợp hai muối của 2 axit kế tiếp và 16,1 gam một ancol. Khối lượng của este có khối lượng phân tử nhỏ có trong hỗn hợp A là A. 21 gam. B. 22 gam. C. 17,6 gam. D. 18,5 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
A + KOH —> Muối + Ancol Bảo toàn khối lượng —> nKOH = 0,35 —> M ancol = 16,1/0,35 = 46: C2H5OH M muối = 30,8/0,35 = 88: HCOOK và CH3COOK A gồm HCOOC2H5 (u mol) và CH3COOC2H5 (v mol) —> u + v = 0,35 mA = 74u + 88v = 27,3 —> u = 0,25 và v = 0,1 —> mHCOOC2H5 = 18,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP