Cho 13 62 gam trinitrotoluen TNT vào một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 13,62 gam trinit...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 13,62 gam trinitrotoluen (TNT) vào một bình đựng bằng thép có dung tích không đổi 500ml (không có không khí) rồi gây nổ. Sau phản ứng nhiệt độ bình là 1800 °C, áp suất trong bình là P atm, biết rằng sản phẩm khí trong bình sau nổ là hỗn hợp CO, N2, H2. P có giá trị là: A. 224,38 B. 203,98 C. 152,98 D. 81,6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
TNT là (NO2)3C6H2-CH3 (0,06 mol) Bảo toàn C —> nCO + nCO2 = 0,06.7 = 0,42 Bảo toàn H —> nH2 = 0,06.5/2 = 0,15 Bảo toàn N —> nN2 = 0,06.3/2 = 0,09 —> n khí tổng = 0,66 = pV/RT —> p = 224,38 atm

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP