Xà phòng hoá m gam hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Xà phòng hoá m gam h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Xà phòng hoá m gam hỗn hợp X gồm các triglixerit thu được x gam glixerol và hai muối của axit panmitic và axit oleic (hiệu suất đạt 100%). Biết răng đốt cháy hoàn toàn m gam X sau phán ứng thu 9,84 mol CO2 (đktc) và 9,15 mol nước. Giá trị của x gần nhất với A. 36,8 gam. B. 25,2 gam. C. 16,6 gam. D. 19,2 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X có dạng (C15H31COO)a(C17H33COO)3-aC3H5 (u mol) nCO2 = u(57- 2a) = 9,84 nH2O = u(52 – a) = 9,15 —> a = 7/6 và u = 0,18 —> x = 0,18.92 = 16,56

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP