Cho 25 41 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 25,41 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 25,41 gam hỗn hợp X gồm NaNO3, Fe3O4, Fe(NO3)2 và Mg tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 0,9 mol KHSO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa 137,71 gam muối sunfat trung hòa và 3,136 lít (đktc) khí Z (gồm hai khí, trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí). Biết tỉ khối hơi của Z so với H2 bằng 11. Phần trăm khối lượng của Fe3O4 trong X là A. 30,28%. B. 36,52%. C. 22,69%. D. 25,56%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khí Z gồm NO (0,1) và H2 (0,04) Bảo toàn khối lượng —> nH2O = 0,39 Bảo toàn H —> nNH4+ = 0,01 nH+ = 4nNO + 10nNH4+ + 2nH2 + 2nO —> nO = 0,16 —> nFe3O4 = 0,04 —> %Fe3O4 = 36,52%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP