Cho ba điểm phân biệt A B C...

Chương 1: Vectơ Cho ba điểm phân biệt A, B, C sao cho CA→ và CB→ ngượ...

0
Chương 1: Vectơ

Cho ba điểm phân biệt A, B, C sao cho CA→CB→ ngược hướng.

Hình vẽ nào trong các hình vẽ bên là đúng?

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a) giả sử ae→ cùng phương với bc→, khi đó các đường thẳng ae và bc trùng nhau (vì e ∈ bc), suy ra a thuộc đường thẳng bc, trái giả thiết abc là tam giác. vậy ae→ không thể cùng phương bc→. chọn a.

nhận xét: tập hợp các điểm m sao cho am→ cùng phương với bc→ là đường thẳng d qua a và song song với bc.

tập hợp các điểm n sao cho an→ cùng hướng với bc→ là tia ad của đường thẳng d (d là đỉnh thứ tư của hình thang abcd).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP