Cho biểu đồNhận...

Cho biểu đồNhận xét nào sau đây đúng với các biểu đồ trên?

0
Cho biểu đồ

Nhận xét nào sau đây đúng với các biểu đồ trên?
Diện tích gieo trồng cây cà phê, chè và cao su tăng như nhau. Cây chè có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất và ổn định. Cây cà phê có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn cây cao su. Diện tích gieo trồng cây cà phê, chè và cao su đều tăng.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Diện tích gieo trồng cây cà phê, chè và cao su đều tăng.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP