Cho các đặc điểm sau: 1 Chúng đều...

Tiến Hóa Cho các đặc điểm sau: (1) Chúng đều là các nhân tố tiến hóa....

0
Tiến Hóa

Cho các đặc điểm sau:
(1) Chúng đều là các nhân tố tiến hóa.
(2) Chúng đều là các nhân tố tiến hoá có hướng.
(3) Chúng đều dẫn đến sự thích nghi.
(4) Chúng đều làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.
(5) Đều tham gia vào quá trình hình thành loài mới.
Có bao nhiêu đặc điểm đúng đối với cả các yếu tố ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Nội dung 1: đúng. Chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên đều làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể nên đều là nhân tố tiến hóa.
Nội dung 2: sai. Chọn lọc tự nhiên là nhân tố tiến hóa có hướng còn các yếu tố ngẫu nhiên là nhân tố tiến hóa không có hướng.
Nội dung 3: sai. Chọn lọc tự nhiên dẫn đến hình thành quần thể với nhiều đặc điểm thích nghi còn các yếu tố ngẫu nhiên thì không phải.
Nội dung 4: đúng. Chọn lọc tự nhiên loại bỏ những kiểu hình không thích nghi, từ đó loại bỏ kiểu gen quy định kiểu hình không thích nghi, các yếu tố ngẫu nhiên làm giảm một số lượng lớn cá thể, do đó làm giảm đa dạng di truyền.
Nội dung 5: đúng. Đây đều là 2 nhân tố tiến hóa, nên tham gia vào quá trình hình thành
loài mới. Vậy có 3 nội dung đúng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP