Cho các phản ứng sau: a Đimetyl axetilen...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phản ứng sau...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phản ứng sau: (a) Đimetyl axetilen + Dung dịch AgNO3/NH3 (b) Fructozơ + Dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) (c) Toluen + Dung dịch KMnO4 (đun nóng) (d) Phenol + Dung dịch Br2 Số phản ứng tạo kết tủa là: A. 3 B. 4 C. 2 D. 1

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(a) CH3-C≡C-CH3 + AgNO3/NH3: Không phản ứng (b) Fructozơ ↔ Glucozơ Sau đó: Glucozơ → 2Ag (c) C6H5-CH3 + 2KMnO4 → C6H5-COOK + KOH + 2MnO2 + H2O (d) C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3-OH + 3HBr

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP