Cho các phương trình phản ứng: 1 X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phương trình...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phương trình phản ứng: (1) X + HCl → X1 + X2 + H2O (2) X1 + NaOH → X3↓ + X4 (3) X4 + H2O → X5 + … + … (4) X1 + X5 → X6 (5) X3 + H2O + O2 → X7↓ (6) X7 + Ba(OH)2 → X8 (7) X8 + NaOH → X9↓ + X10 + … (8) X9 + HCl → X2 + … + … Hoàn thành các phương trình phản ứng trên và xác định các chất từ X, X1,…, X10 (đều là các chất vô cơ).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ad đã thay thử X là Fe3O4, Mn3O4 nhưng không khớp đoạn cuối.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP