Cho các sơ đồ phản ứng sau: a...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các sơ đồ phản ứ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các sơ đồ phản ứng sau: (a) X + O2 → Y (b) Z + H2O → G (c) Z + Y → T (d) T + H2O → Y + G Biết X, Y, Z, T, G đều có phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa và G có 2 nguyên tử cacbon trong phân tử. Phần trăm khối lượng của nguyên tố oxi trong phân tử T có giá trị xấp xỉ bằng A. 37,21%. B. 44,44%. C. 53,33%. D. 43,24%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X: HCHO Y: HCOOH Z: C2H2 T: HCOOCH=CH2 —> %O = 44,44% G: CH3CHO

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP