Cho đất đèn chứa 80% CaC2 tác dụng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho đất đèn chứa 80%...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho đất đèn chứa 80% CaC2, tác dụng với H2O thu được 17,92 lít axetilen (đktc). Khối lượng đất đèn cần lấy có giá trị nào sau đây? A. 32 gam B. 60,235 gam C. 51,2 gam D. 64 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCaC2 = nC2H2 = 0,8 —> m đất đèn = 0,8.64/80% = 64 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP