Một loại phân bón supephotphat kép có chứa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một loại phân bón su...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một loại phân bón supephotphat kép có chứa 66,92% muối Ca(H2PO4)2, còn lại là tạp chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân này là: A. 48,52% B. 42,25% C. 45,75% D. 40,61%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
2
Bài đã có sẵn, bấm đây để xem giải.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP