Cho điện tích hạt nhân của một nguyên...

Chương 1: Nguyên Tử Cho điện tích hạt nhân của một nguyên tử của nguy...

0
Chương 1: Nguyên Tử

Cho điện tích hạt nhân của một nguyên tử của nguyên tố là 16+, số p của nguyên tố đó là

A. 16+ B. +16 C. 16 D. 32

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giúp ạ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP