Cho hình chóp S ABCD có đáy là...

Cho hình chóp \[S.ABCD\] có đáy là hình vuông \[ABCD\] tâm O có cạnh ...

0
Cho hình chóp \[S.ABCD\] có đáy là hình vuông \[ABCD\] tâm O có cạnh \[AB=a\] đường cao SO vuông góc với mặt đáy và \[SO=a\] (tham khảo hình vẽ bên). Khoảng cách giữa \[SC\] và \[AB\] là:
\[\frac{2a\sqrt{5}}{7}\]\[\frac{a\sqrt{5}}{7}\]\[\frac{a\sqrt{5}}{5}\]\[\frac{2a\sqrt{5}}{5}\]

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-1
Đáp án đúng của câu này là:
\[\frac{2a\sqrt{5}}{5}\]

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP