Cho hỗn hợp gồm Na và Ba vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp gồm Na v...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp gồm Na và Ba vào dung dịch chứa HCl 1M và H2SO4 0,6M. Sau khi kết thúc phản ứng thấy thoát ra 3,36 lít H2 đồng thời thu được 13,98 gam kết tủa và dung dịch X có khối lượng giảm 0,1 gam so với dung dịch ban đầu. Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là? A. 10,87 B. 7,45 C. 9,51 D. 10,19 Namedai01 trả lời 13.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol Na, Ba —> a + 2b = 0,15.2 Δm = 23a + 137b – 13,98 – 0,15.2 = -0,1 —> a = 0,14 và b = 0,08 nBaSO4 = 0,06 —> Ba2+ còn dư (0,02 mol) —> nH2SO4 = 0,06 —> nHCl = 0,06.1/0,6 = 0,1 Dung dịch X chứa: Ba2+ (0,02), Na+ (0,14), Cl- (0,1). Bảo toàn điện tích —> nOH- = 0,08 —> m rắn = 10,87

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP