Hỗn hợp X gồm valin và axit glutamic...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm valin ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm valin và axit glutamic. Hỗn hợp Y gồm metylamin và etylamin. Đốt hỗn hợp E gồm x mol X và y mol Y thu cần 1,17 mol O2. Cho sản phẩm qua bình đựng Ca(OH)2, khối lượng bình tăng 52,88 gam, và có 3,36 lít khí (đktc) thoát ra. Nếu cho x mol X tác dụng với dung dịch KOH dư, thấy có m gam phản ứng. Giá trị m là? A. 7,28 B. 8,4 C. 5,04 D. 6,16 lamtamhu.06122000 trả lời 13.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Val = 4CH2 + NH3 + CO2 Glu = 3CH2 + NH3 + 2CO2 CH3NH2 = CH2 + NH3 C2H5NH2 = 2CH2 + NH3 nN2 = 0,15 —> nNH3 = 0,3 Quy đổi E thành CH2 (a), CO2 (b), NH3 (0,3) nO2 = 1,5a + 0,3.0,75 = 1,17 mCO2 + mH2O = 44(a + b) + 18(a + 0,3.1,5) = 52,88 —> a = 0,63 và b = 0,13 nKOH = b = 0,13 —> mKOH = 7,28

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP