Hòa tan 24 91 gam hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 24,91 gam h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 24,91 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, ZnCO3, Al trong dung dịch chứa KHSO4 và HNO3 (0,54 mol) thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z gồm CO2, NO2, NO với tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 5 : 6. Nếu cho 10 gam Cu vào dung dịch Y thấy thoát ra 1,568 lít NO2 đồng thời thu được dung dịch T và 0,08 gam chất rắn không tan. Cho tiếp dung dịch Ba(OH)2 dư vào T thu được 190,57 gam kết tủa. Biết Y không chứa muối NH4+. Khối lượng của Al có trong X là? chuhiena trả lời 14.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCu = (10 – 0,08)/92 = 0,155 nNO2 = 0,07 —> nH+ dư = 2nNO2 = 0,14 Bảo toàn electron: 2nCu = nNO2 + nFe3+ —> nFe3+ = 0,24 —> nFe3O4 = 0,08 Ba(OH)2 dư vào T —> Kết tủa gồm Fe(OH)2 (0,24), Cu(OH)2 (0,155) —> nBaSO4 = 0,66 —> nKHSO4 = 0,66 Trong X đặt a, b là số mol ZnCO3 và Al —> mX = 125a + 27b + 232.0,08 = 24,91 (1) nCO2 = a —> nNO2 = 1,25a và nNO = 1,5a Dung dịch Y chứa Fe3+ (0,24), Zn2+ (a), Al3+ (b), K+ (0,66), SO42- (0,66), H+ dư (0,14) Bảo toàn điện tích —> nNO3- = 0,2 + 2a + 3b Bảo toàn N —> 0,2 + 2a + 3b + 1,25a + 1,5a = 0,54 (2) Giải hệ (1)(2) —> a = 0,04 và b = 0,05 —> mAl = 1,35

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP