Cho 8 16 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 8,16 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dung dịch Y), thu được 1,344 lít NO (đktc) và dung dịch Z. Dung dịch Z hòa tan tối đa 5,04 gam Fe, sinh ra khí NO. Biết trong các phản ứng, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Số mol HNO3 có trong Y là A. 0,54 mol. B. 0,78 mol. C. 0,50 mol. D. 0,44 mol.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Trong X: nFe = a và nO = b —> mX = 56a + 16b = 8,16 ne = 3a = 2b + 0,06.3 —> a = 0,12 và b = 0,09 Khi thêm nFe = 0,09 vào Y: ne = 0,09.2 = 0,12.1 + 3nNO —> nNO = 0,02 —> nNO tổng = 0,08 nHNO3 = 4nNO + 2nO = 0,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP