Hòa tan hết 31 25 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 31,25 ga...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 31,25 gam hỗn hợp gồm Al, FeO, Fe3O4 trong dung dịch HCl loãng dư thu được 5,04 lít H2 và dung dịch có chứa 71,425 gam muối. Mặt khác hòa tan 31,25 gam hỗn hợp trên trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch Y và 1,12 lít khí Z. Cô cạn dung dịch Y thu được 121,57 gam muối. Khí Z là: A. NO. B. N2. C. N2O. D. NO2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,225 —> nAl = 0,15 Quy đổi hỗn hợp thành Al (0,15), FeO (a) và Fe2O3 (b) —> 0,15.27 + 72a + 160b = 31,25 m muối = 133,5.0,15 + 127a + 162,5.2b = 71,425 —> a = 0,2 và b = 0,08 Với HNO3 —> Al(NO3)3 (0,15), Fe(NO3)3 (a + 2b = 0,36) và NH4NO3 —> nNH4NO3 = 0,03125 N+5 nhận k electron tạo ra phân tử X. Bảo toàn electron: 0,15.3 + 0,2.1 = 0,05k + 0,03125.8 —> k = 8: N2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP