Cho hỗn hợp X gồm propanal etylen glycol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp X gồm pr...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp X gồm propanal, etylen glycol, axit butyric và đivinyl. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp X cần vừa đủ V lít O2 (dktc) thu được a mol CO2 và 23,4 gam H2O. Hấp thụ hoàn toàn 0,6a mol CO2 vào 500ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,56 M và Ba(OH)2 1M thì sau phản ứng thu được 70a gam kết tủa. Giá trị của V gần nhất với A. 30 B. 35 C. 40 D. 45

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nKOH = 0,28 và nBa(OH)2 = 0,5 nBaCO3 = 70a/197 —> Dung dịch còn lại chứa K+ (0,28), Ba2+ (0,5 – 70a/197), HCO3- (0,6a – 70a/197) Bảo toàn điện tích —> a = 1,34 nH2O = 1,3 Đặt x, y, z, t là số mol C3H6O, C2H6O2, C4H8O2, C4H6 nX = x + y + z + t = 0,4 (1) nCO2 = 3x + 2y + 4z + 4t = 1,34 (2) nH2O = 3x + 3y + 4z + 3t = 1,3 (3) (1)(3) —> x + y + t = 0,3 và z = 0,1 (2) – (3) —> -y + t = 0,04 (4) (1) – (4) —> x + 2y + z = 0,36 —> x + 2y + 2z = 0,46 —> nO(X) = 0,46 Bảo toàn O —> nO2 = 1,76 —> V = 39,424

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP