Hấp thụ 1 5x mol CO2 vào dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hấp thụ 1,5x mol CO2...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hấp thụ 1,5x mol CO2 vào dung dịch hỗn hợp chứa 1,25x mol NaOH và 0,5x mol Na2CO3 thu được dung dịch X chứa 31,23 gam chất tan. Cho dung dịch hỗn hợp chứa 1,15x mol NaOH và 1,2x mol CaCl2 vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là: A. 25,2 B. 23,6 C. 21,6 D. 20,2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP