Hỗn hợp Y gồm este A đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp Y gồm este A...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp Y gồm este A đơn chức mạch hở và este B hai chức mạch hở chứa 3 liên kết ? trong phân tử. Thủy phân 33,36 gam Y trong NaOH vừa đủ thu được 14,72 gam ancol X và hỗn hợp rắn Z. Đốt cháy toàn bộ Z thu được 0,69 mol CO2; 0,35 mol H2O. Phần trăm khối lượng của B trong Y là A. 73,38%. B. 52,47%. C. 26.62%. D. 47,53%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt nNaOH = 2y —> nNa2CO3 = y Z chứa: nNa = 2y, nO = 4y, nC = y + 0,69 và nH = 0,35.2 —> mZ = 122y + 8,98 Bảo toàn khối lượng: 33,36 + 40.2y = 14,72 + (122y + 8,98) —> y = 0,23 nX = nNaOH = 0,46 —> MX = 32: CH3OH Muối gồm có: CnH2n+1-2kO2Na (a mol) và CmH2m-6O4Na2 (b mol) nC = na + mb = y + 0,69 = 0,92 (1) nO = 2a + 4b = 2.2y = 0,92 (2) nH = a(2n + 1 – 2k) + b(2m – 6) = 0,35.2 (3) Thế (1) vào (3) —> a(2k – 1) + 6b = 1,14 (4) (4) – (2).1,5 —> a(2k – 4) = – 0,24 —> 2k – 4 < 0 —> k = 1 là nghiệm duy nhất. (2)(4) —> a = 0,12 và b = 0,17 (1) —> 12n + 17m = 92 n ≥ 1 và m ≥ 4 —> n = 2 và m = 4 là nghiệm duy nhất. A là CH3COOCH3 (0,12) B là C2H2(COOCH3)2 (0,17) —> %B = 73,38%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP