Tiến hành phản ứng nhiệt phân hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành phản ứng n...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành phản ứng nhiệt phân hỗn hợp X gồm butan và heptan (tỉ lệ mol 1:2) thì thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 là a (giả sử chỉ xảy ra phản ứng crackinh tạo thành ankan và anken với hiệu xuất 100%). Kết luận đúng là? A. 12,9 ≤ a ≤ 21,5 B. 16 ≤ a ≤ 21,5 C. a = 21,5 D.12,9 ≤ a ≤ 16 daaarannn trả lời 16.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Tự chọn nX = 3 gồm nC4H10 = 1 và nC7H16 = 2 —> mY = mX = 258 Trường hợp tạo ra ít sản phẩm nhất (sản phẩm không bị cracking tiếp): X —> Ankan + Anken 3………..3………….3 —> nY = 6 —> MY = 43 Trường hợp tạo ra nhiều sản phẩm nhất (sản phẩm bị cracking tiếp hoàn toàn): C4H10 —> Ankan + Anken 1………………..1………..1 C7H16 —> 3C2H4 + CH4 2………………..6………..2 —> nY = 10 —> MY = 25,8 —> 25,8 ≤ MY ≤ 43 —> 12,9 ≤ dY/H2 ≤ 21,5

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP