Hỗn hợp X gồm glyxin và lysin Cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm glyxin...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm glyxin và lysin. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch Y chứa (m + 3,3) gam muối. Mặt khác nếu cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl, thu được dung dịch Z chứa (m + 7,3) gam muối. % theo khối lượng của glyxin trong hỗn hợp X là A. 49,33%. B. 50,67%. C. 20,43%. D. 79,57%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X gồm Gly (u) và Lys (v) nNaOH = u + v = 3,3/22 nHCl = u + 2v = 7,3/36,5 —> u = 0,1 và v = 0,05 —> %Gly = 50,68%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP