Cho sơ đồ phản ứng sau: Mỗi mũi...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho sơ đồ phản ứng s...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho sơ đồ phản ứng sau: Mỗi mũi tên là một phản ứng hóa học. Số phản ứng mà nitơ đóng vai trò chất oxi hóa là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
N đóng vai trò chất oxi hóa trong 2 phản ứng cuối (N+5 xuống N+4): Cu + HNO3 —> Cu(NO3)2 + NO2 + H2O Cu(NO3)2 —> CuO + NO2 + O2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP