Hòa tan 7 64 gam hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 7,64 gam hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 7,64 gam hỗn hợp X gồm NaH2PO4, Na2HPO4 và Na3PO4 vào nước dư thu được dung dịch Y. Trung hòa hoàn toàn Y cần 100 ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch Z. Khối lượng kết tủa thu được khi cho Z tác dụng hết với dung dịch AgNO3 (dư) là A. 33,52 gam. B. 25,14 gam. C. 41,90 gam. D. 16,76 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi X thành Na+ (a), H+ (b) và PO43- (c) mX = 23a + b + 95c = 7,64 Bảo toàn điện tích: a + b = 3c Trung hòa vừa đủ —> b = 0,1 —> a = 0,08; b = 0,1 và c = 0,06 Bảo toàn P —> nAg3PO4 = 0,06 —> mAg3PO4 = 25,14

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP