Hỗn hợp X chứa hai este no mạch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X chứa hai e...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X chứa hai este no, mạch hở (chỉ chứa chức este, không có chức khác). Thủy phân hoàn toàn 0,375 mol X bằng NaOH (vừa đủ) thu được hỗn hợp muối và a mol hỗn hợp Y gồm hai ancol. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,375 mol X trên thu được 2,1 mol CO2 và t mol H2O. Đốt cháy hoàn toàn a mol hai ancol trên cần vừa đủ 1,0125 mol O2, sản phẩm cháy thu được chứa 1,2 mol H2O. Nếu cho toàn bộ Y vào bình đựng Na dư thu được 43,65 gam muối. Giá trị của (a + t) là A. 2,325. B. 1,725. C. 2,025. D. 2,475.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nNaOH = x —> nO(Y) = x Bảo toàn O cho phản ứng đốt Y: x + 1,0125.2 = 2nCO2 + 1,2 —> nCO2 = 0,5x + 0,4125 Y với Na: nNa = x và nH2 = 0,5x Bảo toàn khối lượng: mY + mNa = m muối + mH2 —> mY = 43,65 – 22x Bảo toàn khối lượng cho phản ứng đốt Y: 43,65 – 22x + 1,0125.32 = 44(0,5x + 0,4125) + 1,2.18 —> x = 0,825 —> nCO2 = 0,5x + 0,4125 = 0,825 Dễ thấy Y có nC = nO = 0,825 nên Y có dạng CnH2n+2On —> Y chứa cả ancol đa chức —> Các muối đều đơn chức. Vậy: nY = a = nX = 0,375 Bảo toàn C —> nC trong muối = 2,1 – 0,825 = 1,275 Muối có dạng CmH2m-1O2Na (0,825 mol) —> m = 1,275/0,825 = 17/11 Bảo toàn H: nH(X) = nH(muối) + nH(Y) – nH(NaOH) —> nH(X) = 0,825(2m – 1) + 1,2.2 – x = 3,3 —> nH2O = t = 1,65 —> a + t = 2,025

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP