Thực hiện các thí nghiệm sau đến phản...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện các thí nghiệm sau đến phản ứng xảy ra hoàn toàn: (1) Cho P2O5 vào dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol (nP2O5 : nNaOH = 1 : 5) (2) Cho dung dịch KOH đến dư vào dung dịch AlCl3. (3) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng dư. (4) Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch NaHCO3. (5) Cho bột Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư. Số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(a) nP2O5 : nNaOH = 1 : 5 —> nNa/nP = 2,5 —> Dung dịch có Na3PO4 và Na2HPO4. (b) KOH dư + AlCl3 —> KAlO2 + KCl + H2O (c) Fe3O4 + HCl —> FeCl3 + FeCl2 + H2O (d) Ba(OH)2 dư + NaHCO3 —> BaCO3 + NaOH + H2O (e) Cu + Fe2(SO4)3 dư —> CuSO4 + FeSO4 (và Fe2(SO4)3 dư)

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP