Rót từ từ V lít dung dịch HCl...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Rót từ từ V lít dung...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Rót từ từ V lít dung dịch HCl 0,1M vào 100 ml dung dịch NaAlO2 0,2M. Sau phản ứng hoàn toàn thì thu được 0,78 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là A. 0,50. B. 0,05. C. 0,10. D. 0,20.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAlO2- = 0,02 và nAl(OH)3 = 0,01 nH+ max = 4nAlO2- – 3nAl(OH)3 = 0,05

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP