Hòa tan hết 6 03 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 6,03 gam...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 6,03 gam hỗn hợp gồm Mg và Al2O3 trong dung dịch chứa HCl 0,5M và H2SO4 0,1M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X, phản ứng được biểu diễn theo đồ thị sau: Nếu cho 250 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào dung dịch X thì sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 18,24. B. 24,48. C. 20,34. D. 26,68.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt 5x và x là mol của HCl và H2SO4 Dựa vào đồ thị ta thấy nMg(OH)2 = 2a và n↓ max = 5a —> nAl(OH)3 = 3a Vậy ban đầu nMg = 2a và nAl2O3 = 1,5a —> 24.2a + 102.1,5a = 6,03 —> a = 0,03 Dung dịch X chứa Mg2+ (0,06); Al3+ (0,09); Cl- (5x); SO42- (x) —> nH+ = 7x – 0,39 —> nOH- = 17.0,06 = 7x – 0,39 + 0,06.2 + 0,09.4 —> x = 0,06 —> X chứa Mg2+ (0,06); Al3+ (0,09); Cl- (0,3); SO42- (0,06); H+ (0,03) Thêm vào X nBa2+ = 0,25 và nOH- = 0,5 —> nBaSO4 = 0,06 nOH- = nH+ + 2nMg2+ + 4nAl3+ – nAl(OH)3 —> nAl(OH)3 = 0,01 Kết tủa gồm BaSO4 (0,06), Mg(OH)2 (0,06), Al(OH)3 (0,01) —> m = 18,24

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP