Thực hiện sơ đồ phản ứng đúng với...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện sơ đồ phản...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện sơ đồ phản ứng (đúng với tỉ lệ mol các chất) sau: Có các nhận định nào sau: (a) Phân tử X3 và X5 có cùng số nguyên tử hiđro. (b) X có công thức phân tử là C14H22O4N2. (c) X1 và X4 lần lượt có công thức phân tử là C8H4O4Na2, C6H10O4. (d) X2 có tên thay thế là hexan-1,6-điamin. Tổng số nhận định đúng là A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(2) —> X1 là muối, X3 là axit (4) —> X3 là HOOC-C6H4-COOH và X5 là C2H4(OH)2 —> (a) Đúng X1 là NaOOC-C6H4-COONa X2 là NH2-(CH2)6-NH2 —> (d) Đúng X4 là HOOC-(CH2)4-COOH —> (c) Đúng X là C6H4(COONH3)2(CH2)6: C14H22O4N2 —> (b) Đúng

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP